Assitans på sjön

Assistans på sjön


Behöver du starthjälp, bogsera eller annan hjälp på sjön? Med starka och snabbgående båtar samt vattenskotrar kan vi snabbt finnas på plats och till hands.


Båten Polaris är också en av de båtar som ingår i Sjöassistans flotta.  Information om Sjöassistans finns på www.sjoassistans.se. Sjöassistans ingår också i båtförsäkringen hos flera försäkringsbolag. Har du Sjöassistans och vill nyttja den kontaktar du Sjöassistans direkt på:

020-98 90 00

Har du inte Sjöassistans via medlemskap eller via din båtförsäkring, åtar vi oss olika sjöuppdrag på beställning.


HEMMAHAMN


Utö Varv
Gästhamn & båtupptagning


Copyright  © All Rights Reserved